Inzerovať

Inzertný systém, katalóg firiem a fórum – Kontakt.sk

Kontakt.sk umožňuje registrovaným užívateľom bezplatné pridávane inzerátov v inzertnej časti portálu, a bezplatné pridávanie firiem do katalógu firiem. Do inzerátov na Kontakt.sk možno pridávať obrázky a videá /YouTube/ a zdieľať ich prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Twitter, Google+.

Registrovaný užívateľ si môže nastaviť zasielanie bezplatných emailových notifikácií o zaujímavých inzerátoch zo zvolených kategórií a sledovať inzeráty pomocou tzv. strážneho psa.Bezplatná inzercia na Kontakt.sk je určená pre občanov aj firmy. Medzi doplnkové služby portálu patrí topovanie a zvýraznenie inzerátov.

Pen on the newspaper career opportunity ad.

Katalóg firiem umožňuje podnikateľským subjektom bezplatne zaregistrovať svoju firmu a prezentovať prostredníctvom verejného firemného profilu poskytované výrobky alebo služby. Súčasťou prezentácie v katalógu firiem je aj link – odkaz na webové stránky firmy. Podmienkou úspešnej registrácie firmy do katalógu je uvedenie presných a správnych identifikačných údajov podnikateľského subjektu /obchodné meno, platné IČO atď./ a zaradenie firmy do správnej kategórie.

Inzerovať, inzercia, inzerát, – propagacia, reklama

 

Synonymá slova „inzerovať” v slovenskom synonymickom slovníku

inzerovať p.oznámiť 1
oznámiť 1. dať vedieť, dať správu o niekom, o niečom • dať na vedomie • ohlásiť: oznámili nám zmenu termínu skúšky; výsledky už dali na vedomie, už ohlásili • dať znať • dať vedieť: dajte nám znať, dajte vedieť, kedy prídete • zahlásiť • avizovať (vopred):návštevu zahlásili, avizovali na stredu • inzerovať (inzerátom; pren. oznámiť vôbec):inzerovať predaj garáže • zastar. vybubnovať (verejne, bubnovaním oznámiť) • kniž.zvestovať (obyč. slávnostným spôsobom): zvestovali nám radostnú novinu • podať správu • zreferovať (dať podrobnejšiu správu o niečom): riaditeľovi podať správu o plnení plánu; zreferoval kolegom, čo vybavil • informovať (podrobnejšie): informovať občanov o zmenách v doprave • signalizovať (podať správu signálom, signálmi): signalizoval rukou, aby som mlčal • upovedomiť • kniž. vyrozumieť (úradne): písomne nás upovedomili o rozsudku; vyrozumeli nás o rozhodnutí komisie • kniž. notifikovať (úradne oznámiť) • odb.komunikovať (niekomu niečo) • hovor. zastar. omeldovať: omeldovať návštevu • vyniesť(úradne vyhlásiť): vyniesť rozsudok • tlmočiť (v mene niekoho): tlmočil im vôľu, želanie predstaveného2. byť predzvesťou, dať signál • signalizovať: napučané stromy oznámili, signalizovali jar •kniž. zvestovať: vietor zvestoval odmäk3. dať správu o trestnom čine príslušným orgánom, urobiť udanie • udať: oznámiť, udať páchateľa • vyzradiť: vyzradiť vinníka • kniž. denuncovať • subšt. bonznúť • zažalovať(podať žalobu): zažaloval ho pre spreneveru • pooznamovať • poudávať (postupne oznámiť): poudávať spolupracovníkov

Pridaj komentár